Публични покани


Документи:
PDF
Публична покана за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за отчетната 2017 година.
 
 
 
 
 
 

Публична покана

за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за отчетната 2016 г.
Документи:

EXCEL
Образец 16
PDF
Публична покана
WORD
Документация за участие
PDF
План
PDF
Протокол
PDF
Публична покана