Публична покана

за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за отчетната 2017 г.
Документи:
PDF
Публична покана

Публична покана

за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за отчетната 2016 г.
Документи:

 
EXCEL
Образец 16
PDF
Публична покана
WORD
Документация за участие
PDF
План
PDF
Протокол
PDF
Публична покана