Агроводинвест ЕАД стана член на Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти /БААИК/
04.04.2014
Агроводинвест ЕАД и Българската агенция за инвестиции /БАИ/
11.02.2018