Публикация в списание “Градът”
28.03.2017
Международен форум посветен на двойния стандарт при храните в ЕС
10.05.2018

Сътрудничество с Българска агенция за инвестиции /БАИ/

На 8 декември 2017 г. инж. Ангел Ангелов - изпълнителен директор на Агроводинвест и д-р Людмил Веселинов - заместник председател на Съвета на директорите на Агроводинвест проведоха работна среща със Стамен Янев - изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ На срещата бяха очертани възможностите за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и държавното дружество Агроводинвест ЕАД.

Възможностите на Агроводинвест ЕАД в областта на независимия строителен надзор в проектирането и строителството ще се превърнат във важен механизъм за стимулиране и подкрепа на бизнеса и чуждестранните инвестиции в Република България и ще осигури основа за развиване на тесни търговски отношения.
Сътрудничество между БАИ и Агроводинвест ЕАД ще осигури взаимна информационна подкрепа при осъществяването на различни видове дейности в България, които насърчават привличането на инвестиции. Двете институции ще обменят информация за въпроси, свързани с привличането на инвестиции, включително информация за потенциални бизнес партньори, публични статистически данни, аналитични прегледи, резултати от пазарни проучвания, както и информация за държавните регулаторни мерки.
БАИ и Агроводинвест ЕАД ще работят за развитието на устойчивата икономика и ще си сътрудничат в случай на проекти и програми, което може да бъде от полза и за двете страни.