04.04.2014

Агроводинвест ЕАД стана член на Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти /БААИК/

БААИК е единственото легитимно браншово обединение на фирмите за надзор и консултантска дейност в страната и единствен пълноправен член на Международната и Европейската федерации на инженерите консултанти (FIDIC и EFCA) за България.