Дружеството е изпълнявало/изпълнява договори за консултантска дейност със следните възложители:

Министерства - МЗХ, МРРБ, МОСВ, МФ, МО, МОН, МЗ, МП
Областни администрации - Хасково и Пловдив
Общини – на територията на цялата страна
Държавни търговски дружества - НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, Булгаргаз ЕАД, АПИ, НКЖИ, П Язовири и каскади, Екоинженеринг ЕАД,
Частни възложители – ЕВН България ЕРП ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Петрол АД, Лукойл България ЕООД, Елаците мед АД, Топливо АД, Асарел медет АД, Неохим АД, Вулкан АД , Главболгарстрой ЕАД, Софийска вода ЕАД, Варна лоджистикс Ад, Транскапитал ЕООД, Екоел холидейс ЕООД, Интерстрой 2004 ЕООД.