Полагане на изолационните
пластове на депо ТБО гр. Враца