АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД е 100% държавна фирма с принципал Министерство на земеделието, храните и горите.

АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД е 100% държавна фирма с принципал Министерство на земеделието, храните и горите.

ПРЕДСТАВЯНЕ


Фирмата е създадена е през 1993г. като приемни на Главна инвеститорска дирекция към министерството. АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД има следната структура: Централно управление в гр. София, седем регионални клона в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Хасково с райони и офиси към тях.
Основен предмет на дейност:: Консултантска дейност
Година на основаване: 1993г. - София
Капитал: 291 780 лева

Съвет на директорите:

Председател:
д-р Людмил Веселинов
Заместник председател:
Радослав Антонов
Изпълнителен директор:
д-р Вълко Стоилов

Постоянен състав: 31 човека
Лицензирани експерти: 121 човека
Удостоверение за консултантска дейност: РК-0182/15.04.2014г.

ВИЖТЕ ПЪЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПАРТНЬОРИ

Възложители на обществени поръчки, контрагенти на АГРОВОДОИНВЕСТ ЕАД

Дружеството е изпълнявало/изпълнява договори за консултантска дейност със следните възложители:

Министерства - МЗХ, МРРБ, МОСВ, МФ, МО, МОН, МЗ, МП
Областни администрации - Хасково и Пловдив
Общини – на територията на цялата страна
Държавни търговски дружества - НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, Булгаргаз ЕАД, АПИ, НКЖИ, П Язовири и каскади, Екоинженеринг ЕАД,
Частни възложители – ЕВН България ЕРП ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Петрол АД, Лукойл България ЕООД, Елаците мед АД, Топливо АД, Асарел медет АД, Неохим АД, Вулкан АД , Главболгарстрой ЕАД, Софийска вода ЕАД, Варна лоджистикс Ад, Транскапитал ЕООД, Екоел холидейс ЕООД, Интерстрой 2004 ЕООД.

РЕФЕРЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО-НА-ЗЕМЕДЕЛИЕТО,-ХРАНИТЕ-И-ВОДИТЕ

Министерство на земеделието, храните и горите

МИНИСТЕРСТВО-НА-ОКОЛНАТА-СРЕДА-И-ВОДИТЕ

Министерство на околната среда и водите

primorsko-ref

Община Приморско

Singurlare

Община СУНГУРЛАРЕ

ГБС-Инвест-АД-cutted

"ГБС Инвест" АД

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ